Očkovací kalendář

Vysvětlivky:

Z - základní očkování (číselný údaj udává pořadí dávek)

P - přeočkování

Pn - další přeočkování

Nákaza, proti které se očkuje

Typ očkování

Věk očkovance/dávkování

 

Tuberkulóza

(jen u rizikových kontaktů, není již povinná)

Z

P

4 dny - 6 týdnů, nad 2 roky

Od dovršení 11. roku věku do 12. roku u negativních Mx

Záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilus influenzae B, přenosná dětská obrna a virová hepatitida, Prevenar 13, Synflorix

Z1

Z2

Z3

 

Z4

 

Od 13. týdne věku

Nejméně 1 měsíc po 1. injekci

Nejméně 1 měsíc po 2. injekci (nejpozději do 1 roku života)

Nejméně 6 měsíců po 3. dávce a nejpozději před dovršením 18. měsíce života

Záškrt, tetanus, dávivý kašel

 P1

Dovršený 5. rok věku a nejpozději do 6. roku věku

Tetanus

 P2-Pn

Od dovršení 14. do dovršení 15. roku věku

Vždy po každých 10-15 letech od posledního očkování

V případě prošlého očkování nutné:

Tetanus u zletilých

 Z1

 

Z2

Z3

P1-Pn

V případě prošlého očkování (více než 15 let) zahájit očkování

6 týdnů po 1. injekci

6 měsíců po 2. injekci

Za 10-maximálně až 15 let

Spalničky, příušnice, zarděnky

 Z

 

P

Od 1. dne 15. měsíce života

Za 6-10 měsíců po 1. injekci, v indikovaných případech není věková hranice omezena

Dětská obrna

 P1

Od dovršení 10. roku věku do 11. roku věku

Virová hepatitida B novorozenci HBsAg pozitivních matek

 Z1

Do 24 hodin po narození dítěte Engerix + hyperimunní globulin proti virové hepatitidě B. Dále se pokračuje s očkováním hexavaletní vakcínou od 6. týdne po narození

Virová hepatitida B 12-ti letí

Z1

Z2

Z3

Od dovršení 12. roku do dovršení 13. roku života

Za měsíc po 1. injekci

Za 5 měsíců po 2. injekci

 

 


Kontakt

MUDr. Soňa Ježovicová

Partyzánská 1730/3
747 05 Opava-Kateřinky


553 668 509